Weetjes

Veel gestelde vragen

 
Wanneer is de Roefeldag?

We zouden in 2020 voor het eerst gaan Roefeldag, maar door Corona heeft de organisatie besloten de Roefeldag te annuleren.

We hopen in 2021 een nieuwe Roefeldag te organiseren, maar een datum is op dit moment nog niet bekend.

Kan ik als vrijwilliger helpen bij de organisatie?

Ja, heel graag!!!

Het Roefelcomité bestaat op dit moment uit 3 vrijwilligers, te weten Ellen Borgo, Linda Baan en Nico van Rijk. Zij worden ondersteund door een beroepskracht van ViaVie Welzijn, die al jaren de Roefeldag in Holten organiseren.

Heb je affiniteit met kinderen, met bedrijven, vind je organiseren leuk, vind je het leuk om met social media te werken, of heb je andere kwaliteiten en vaardigheden die van pas kunnen komen? Neem dan contact op met Patricia van Erven van ViaVie Welzijn voor een kennismaking, want misschien zijn we wel op zoek naar jou!
(Contactgegevens: 0548 36 27 55 / vanerven@viaviewelzijn.nl)

Wat gebeurt er met mijn foto's en gegevens als ik me aanmeld?

De Roefeldag Rijssen gaat vertrouwelijk om met de informatie die je doorgeeft bij je aanmelding, en worden alleen gebruikt t.b.v. de inschrijving. Bij inschrijving geef je daarmee automatisch akkoord dat we je gegevens gebruiken. Deze zijn o.a. nodig om jou te kunnen bereiken over je deelname aan de Roefeldag, maar ook om bijvoorbeeld rekening te kunnen houden met bijzonderheden die je opgeeft.

Gedurende de Roefeldag worden er foto's gemaakt. Deze worden gebruikt op deze website, maar ook bijvoorbeeld in kranten of op social media.

Heb jij er bezwaar tegen dat je op de foto komt? Dan kun je dit bij je aanmelding opgeven, en dan houden we daar rekening mee.

Hoe oud moet je zijn om aan de Roefeldag mee te mogen roefelen?

Je mag met de Roefeldag mee doen als je in groep 8 zit. De leeftijd maakt dus niet uit, als je maar in groep 8 zit. We hopen de Roefeldag ieder jaar een beetje uit te breiden, zodat steeds meer kinderen mee kunnen doen.

Ik heb geen groepje. Kan ik me ook individueel opgeven?

Leuk dat je wilt meedoen aan de Roefeldag. Lukt het je echt niet een groepje te vinden, stuur ons dan even een mailtje. Als er plaats is, dan proberen we je alsnog bij een groepje in te delen.

Met hoeveel kinderen in een groepje ga je Roefelen?

Roefelen doe je met 4, maximaal 5 kinderen in een groepje.

Moet er per se een volwassene mee?

Ja, bij iedere roefelactiviteit moet een groepje kinderen begeleid worden. De medewerkers van de roefelplaats kunnen dan alle aandacht geven aan de presentatie van hun bedrijf en het sturen van de activiteiten. Van de volwassenen wordt ook verwacht dat zij de kinderen gemotiveerd houden en de orde handhaven!

Hoe word ik 'Vriend van het Roefelen'?

De Roefeldag in Rijssen wordt mede mogelijk gemaakt door 'Vrienden van het Roefelen'. Dit zijn bedrijven die het roefelen een warm hart toedragen, maar natuurlijk kunnen ook particulieren vriend worden. Je kunt onze vriend worden door 25,- over te maken naar de Roefeldag Rijssen. Samen kunnen wij deze dag dan nog leuker maken!

Wil je vriend van de Roefeldag worden? Neem dan contact op met het comité via roefeldag-rijssen@outlook.com.

Mogen er ook meer begeleiders mee?

Nee, per groepje wordt gerekend op 1 begeleider. Begeleiders kunnen elkaar wel aflossen.

Kunnen kinderen met een handicap ook roefelen?

Ja natuurlijk! Alleen... niet alle roefelplaatsen zijn toegankelijk voor bijvoorbeeld rolstoelen. Als er sprake is van een lichamelijke handicap horen we dat graag bij aanmelding. We kunnen dan een passend programma samenstellen. Dat geldt ook voor kinderen die bijvoorbeeld een autistische stoornis hebben. Als we het weten, kan er van alles besproken en geregeld worden. Neem in die gevallen dus even contact op met de organisatie.

Hoe zit het met de verzekering?

Als roefelende kinderen schade veroorzaken aan eigendommen van een roefelplaats, zal de WA-verzekering van de ouders van dat kind de schade vaak vergoeden. Als een roefelplaats schade veroorzaakt aan roefelende kinderen of hun eigendommen, kan de roefelplaats aansprakelijk worden gesteld en deze kan een beroep doen op zijn eigen WA-verzekering.

We hebben ons nog niet opgegeven maar willen toch graag meedoen...

Groepjes die zich op tijd opgeven kunnen er van uit gaan dat voor hen een roefelprogramma wordt samengesteld. Voor groepjes die zich later opgeven, willen we wel ons best doen maar de mogelijkheden zijn dan nog maar heel beperkt!

Omdat dit de eerste Roefeldag is, beginnen we klein. We hopen op een eerste geslaagde editie, en op veel meer Roefeldagplaatsen in 2021!

Hoe kunnen we op tijd op de volgende plaats zijn?

De medewerkers van de roefelplaatsen weten dat ieder groepje een programma heeft en zullen er best rekening mee houden dat je op tijd op het volgende adres moet zijn. Wij denken dat het kwartier waarin we voorzien hebben om van de ene naar de volgende roefelplaats te gaan voldoende moet zijn.

Wat kost het eigenlijk dat roefelen?

Roefelen is voor alle kinderen gratis! Geef je dus op voor dit leuke en leerzame feest.

Copyright © 2021 Stichting Roefeldag Rijssen - - info@roefeldag-rijssen.nl - - Alle rechten voorbehouden.